Take a fresh look at your lifestyle.

AİLE ÜYELERİNDE DEPRESYON

0

 

1. Sürekli mutsuzluk/umutsuzluk ve pessimizm.

2. Kişi normalde yapmaktan hoşlandığı aktivitelere katılmak istemez, kayıtsız kalır. (örn. dışarda yemek yemek, akrabaları ziyaret etmek)

3. Kişinin odaklanma ve konsantre olma yeteneği azalır. (sık sık hayallere dalma, okurken veya bir şey üzerinde çalışırken yerini kaybetme, vs.) 

4. Uykusuzluk (hiç uyumama ya da bölük pörçük uyuma), aşırı yorgunluk ya da genel bir keyifsizlik/kırıklık.

5. Kişinin kendini değerli hissetmemesi.

6. Sosyal uzaklaşma.

7. Psikomotor heyecan veya gerilik. (yavaş hareket etme, düşük motivasyon, vs.)

8. Suçluluk duygusu ve yaşama isteğinin azalması.

9. Kişi intihar üzerine düşünceler geliştirir ve/veya kendine zarar verecek şeyler yapar.

10. Kişi antidepresan ilaç kullanımını açıkça reddeder veya herhangi bir terapötik müdaheleye çok zayıf bir şekilde cevap verir.

11. Kişinin enerjisi ve iştahı azalır ve/veya kişi kronik anhedoni sorunu yaşar.

12. Kişinin hırçınlığı/asabiyeti artar, tahammülü azalır.

Cevap Bırakın