Take a fresh look at your lifestyle.

ÇOCUKLARDA BAŞ AĞRISI

0

Baş ağrısının sadece yetişkinlerde olabileceği düşünülür.Oysa 5-7 yaş arası çocukların yaklaşık % 20 sinde kronik başağrıları oluşuyor.


Daha büyük çocuklar baş ağrılarını tanımlayabilirler ancak bu yaştaki çocuklar ve daha küçükler bunu yapamazlar.
Araştırmacılar başağrılarını tiplerine göre ve ağrı oluşma mekanizmalarına göre sınıflandırmaktadırlar. Çocuklarda başağrılarını oluşturan 5 mekanizma vardır:

Gerilim Tipi:Birçok başağrısı boyun çevresindeki kasların kasılması ile oluşur. Çocuğunuzun Gerilim tipi başağrıları yanlış postür, sıkıntı, üzüntü, depresyon sebepli olabilir.
Damarsal:Kafatası içindeki ve çevresindeki kan damarları ve arterler genişleyebilirler.Bu genişlemiş damarlar beraberlerindeki sinirlere bası yaparak ağrılara sebep olurlar.
Kafa içi basıncı:Bazı tumorler, hematom vs organik sebepler kafa içi basıncını arttırarak ağrılara sebep olabilir.
İltihaplar:Göz, kulak, burun, diş, sinus iltihaplanmaları başağrılarına sebep olabilirler.
Nörojenik veya Epileptik Başağrıları: Epilepsi ( sara) gibi bazı sinir rahatsızlıkları başağrısı sebebi olabilirler.

ÇOCUKLARDA GERİLİM TİPİ BAŞAĞRILARI
Gerilim tipi başağrıları boyun çevresindeki kasların kasılarak oluşturduğu gerilim sonucunda ortaya çıkarlar. Çocuklarda görülen gerilim tipi başağrılarının çeşitli nedenleri vardır. Genellikle okulda iken görülür, oyun oynarken, yemek yerken veya istirahat ederken görülmez. 
Sebepleri:
Stress: Stress , anksiyete veya depresyon büyüklerde olduğu gibi çocuklar da da başağrılarına sebep olabilir. Genellikle bu gerginlik okulda oluşmaktadır. Ancak bunun dışında depressif çocuklar da da başağrılarına rastlanabilir.
Bedensel gerilim: Postür bozuklukları, göz bozuklukları gibi bedensel arazlar çocuklarda gerilim tipi başağrılarına sebep olabilmektedir.
Açlık:Çocuklarda görülen gerilim tipi başağrları bazen açlık gibi basit nedenlerle oluşabilmektedir. Uzun bir gece uykusundan sonra kahvaltı edilmeden okula gidilmesi veya öğün atlanması buna sebep olabilir.
Bazı iltihabi hastalıklar
Bazı tetikleyici yiyeceklerin yenmesi başağrısına başlatabilmektedir. (Kafein, çukulata, bazı et ürünleri bazı meyveler tetikleyici rol oynamaktadır. Bu yiyeceklerin hangileri olduğu çocuk takip edilerek öğrenilebilir.)
Tedavi: Gerilim tipi başağrılarında önleyici tedavi olarak beta blokerler ve antidepressanlar kullanılabilmektedir. Hangi tur ilaçların ne miktarlarda kullanılacağına doktorunuz karar vermelidir. Oluşmuş olan başağrısının giderilmesi için ise nonsteroid antienflamatuarlar ve gevşeme egzersizleri yararlı olmaktadır.

ÇOCUKLARDA MİGREN:
7 yaş altındaki çocuklar genellikle migren ağrılarını tanımlayamazlar. 10 yaşlarına doğru ise giderek bu ağrıları tanımlamaya başlarlar. 7 yaş öncesi görülme sıklığı % 2,5 ; 7 yaş ile puberte arasında görülme sıklığı ise % 5 ler civarındadır.
Migren damarsal başağrısıdır. Damarlardaki genişleme ve daralmalar migrenin zonklama tarzındaki ağrılarını tetiklemektedir.
Ağrılar tekrarlamaktadır ve aralarda ağrısız dönemler vardır. Ağrı başlamadan önce aura adı verilen ve ağrının başlayacağını gösteren belirtilerin olduğu bir dönem olabilir. Aura esnasında çocuk dalgalanan çizgiler, parlak ışıklar, karanlık noktalar görebilir. Ancak bu aura dönemi bütün çocuklarda yoktur. Deride solukluk, aşırı yorgunluk, başın bir yanında veya alında zonklayıcı ağrı, karın ağrısı, kusma bulantı oluşur. Ruhsal durumunda değişiklikler, baş dönmesi, görme bulanıklığı, iştah artışı veya azalması eşlik edebilir. Migrenli çocukların % 70-90 ının ailelerinde de migren şikayetleri vardır ve çocuğun kişilik yapısı migrenli olan ebeveynine çok benzemektedir..
Parlak ve titrek ışıklar, gürültü, sinema veya TV, fiziksel veya ruhsal gerginlikler, anksiyete veya depresyon, tetikleyici rol oynamaktadır. Nadir olarak ta aşırı yorulma ve çok fazla güneş ışığı migrende tetikleyici faktör olarak rol oynayabilir.
Tedavisinde doktorunuzun önerisi ile betablokerler veya antidepressanlar önleyici olarak, parasetamol ağrıların kesilmesi için kullanılabilir.

ORGANİK NEDENLİ BAŞAĞRILARI: 
Ateş: Başağrısı yüksek ateş sebebi ile oluşabilir. İlk olarak çocuğunuzun ateşini ölçmelisiniz.
Enfeksiyonlar:Başağrısı birçok enfeksiyon da oluşabilir. Enfeksiyon kulakta, idrar yollarında, akciğerlerde olabilir.
Kafa Travmaları:Düşme ve çarpmalar sonucu başağrıları çocuklarda sık görülür. Kafa travmalarında beyinde hasar olup olmadığı sadece klinik testlerle anlaşılabilir. Bu tür durumlarda mutlaka sağlık kuruluşuna götürünüz. Zaman ilerledikçe uyku hali, mide bulantısı ve kusma , bilinç kaybı gelişebilir.
Beyin Tümörleri:Başağrısı olan çocukların % 1 inden azında iyi huylu veya kötü huylu beyin tümörleri bulunmuştur. Tümör büyüdükçe başağrılarının şiddeti artar ve tümörün tipine ve yerine göre bazı başka bulgularda eşlik eder.
Menenjitler: Baş ağrısının yanında yüksek ateş, ense sertliği, zihinsel bulanıklık, uyku halide eşlik eder.

UNUTMAYIN TÜM BAŞAĞRILARI TIBBİ ÖZEN İSTER. BAŞAĞRISININ KAFA TRAVMASI, BEYİN TÜMÖRÜ, MENENJİT, LÖSEMİ KÖKENLİ OLUP OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR. BU SEBEPLE HİÇBİR BAŞAĞRISINI KÜÇÜMSEMEYİN VE EN KISA ZAMANDA HEKİMİNİZLE TEMASA GEÇİN.

Cevap Bırakın