Take a fresh look at your lifestyle.

DÜŞÜK SEBEPLERİ

0

Düşük yapmanın tarifi nedir?
“Düşük” kelimesi jinekolojik olarak son adetin başlangıcından itibaren hesaplanan gebelik haftasının 20 haftayı geçmemişken gebeliğin istem dışı kaybedilmesidir. Bunu kabaca anne karnındaki bebeğin 5 aylık olmadan önce doğması yada anne karnında ölmesi olarak özetleyebiliriz.

Düşüğün nedenleri nelerdir?
Düşüklerin nedenleri çok fazla değişkene dayanabilir. Bunlar:

– Bebeğin yapısal anomalileri
– Hormonal yetmezlikler
– Anne rahminin fiziksel anomalileri
– Rahim ağzı yetmezlikleri
– Enfeksiyona bağlı nedenler
– Annenin immünolojik sisteminin bozuklukları
– Annenin kanama-pıhtılaşma sistemindeki bozukluk ve düzensizlikler
– Genetik geçişli hastalıklar
– Çevresel etkenler gibi…

En çok hangi dönemde görülebilir?
Gebelik süreci tıbbi olarak 3 bölüme ayrılmakta ve her bir bölüme “trimestir” adı verilmektedir. Gebe kalınmasından 14 haftalık olana kadar geçen dönem 1. trimestir, 14-28 hafta arası 2. trimestir, 28. hafta ile doğum arası da 3. trimestir olarak adlandırılmaktadır. Düşükler de 20. haftaya kadar olan kayıplara verilen isim olması nedeniyle 14. haftadan önceki düşükler 1. trimestir düşükleri, 14-20 hafta arası olan düşükler ise 2. trimestir düşükleri olarak adlandırılmaktadır. Genelde birinci tirmestir düşüklerine daha sık rastlanmaktadır. Düşüklerin büyük bölümü bebeğin ilk aylarında olmaktadır. Bazı düşüklerin de çok erken gebelik haftasında olması nedeniyle anne gebe olduğundan emin olamadan düşük olmakta ve adetle karışabilmektedir.

Hangi önlemler alınabilir?
Bir anne adayının gebe kaldığından şüphelendiği bir adet gecikmesi sonrası bir kadın doğum uzmanına başvurması ve kontrol altına girmesi ilk yapılması gerekendir. Sorun ortaya çıktıktan sonra olayı durdurmak çoğu zaman mümkün olamayabilir. Ancak daha önce yapılan düşüklerin nedenleri konusunda bilinen bir tanı varsa sonraki gebelikte buna yönelik önlem alınabilir.

Daha önce düşük yapmış olan kişiler tekrar hamile kaldıklarında nasıl bir yol izlemelidirler?
Mutlaka yapılması gereken, düşüklerin nedenleri ve yapılabilecekler konusunda bir sonraki gebelik oluşmadan doktora başvurmak ve altta yatan nedenin araştırılmasına fırsat vermektir. Düşüğe neden olan etkenlerin birçoğunu zaman ve tetkik olarak gebelik sırasında gerçekleştirmek daha zor olduğu için, bir sonraki gebelik olmadan tanı ve tedavi çabasına girilmelidir. Eğer bu mümkün olmadan tekrar gebe kalındıysa da daha önceki düşük yada düşüklerin ayrıntılı inceleme ve öyküleriyle birlikte ivedi olarak bir doktora başvurulmalıdır. Eğer bir kadının yaşayan çocuğu en fazla bir tane olmak koşuluyla 3 tane üst üste gelen düşüğü olmuşsa buna “habitüel abortus (tekrarlayan abortus)” denir ve bu araştırma ve tetkik yönünden daha komplex bir konu olduğu için yeterli laboratuar donanımı ve bu konuda gerekli tecrübeye sahip merkezlere başvurulmalıdır.

Anne adaylarına önerileriniz nelerdir?
Anne adaylarına önerim; özellikle çocuk sahibi olmamış anne adayları için son derece hayal kırıcı ve çaresiz bırakan bir durum olan düşüklerde kadın doğum uzmanlarıyla tam bir uyum içinde davranmaları ve doktor kontrolü dışında kulaktan dolma ve tıbbi olmayan bilgilerle çözüm arayışlarına girmemeleridir. Bu gibi çabalar aileyi hiçbir zaman gebe kalamama durumuyla karşı karşıya bırakabilir.

Cevap Bırakın