Take a fresh look at your lifestyle.

HAMİLELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

0

Üriner sistem enfeksiyonu bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. En sık mesane enfeksiyonu yani sistit görülür. Gebelikte enfeksiyonlara özellikle de idrar yolu enfeksiyonlarına meyil artar. Erken tanı konulur ve uygun antibiotik ile tedavi edilirse idrar yolu enfeksiyonları sorun oluşturmaz. Aksi takdirde enfeksiyon ilerleyip böbrekleri tutabilir ve buna pyelonefrit adı verilir. Ciddi bir enfeksiyondur. Hastada erken doğum gibi ciddi riskleri beraberinde getirebilir. Bu yüzden gebelik sırasında idrar yolu enfeksiyonu araştırılmalıdır.

Neden Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Sık Görülür ?
Normalde idrar steril bir sıvıdır. Herhangi bir bakteri veya diğer enfeksiyon etkenlerini içermez. Bunun nedeni devamlı idrar akımı ile idrar yollarının yıkanması ve üretranın yapısı dolayısıyla dışardan içeri bakteri geçişine izin vermemesidir. Gebelik döneminde bu mekanizmalar bozulur ve bağışıklık sistemi daha yavaş çalışır. Bu nedenlerle enfeksiyonlara eğilim artar.

Mesaneye ulaşan bakterilerin hastada belirti yapmadan burada bulunmasına asemptomatik bakteriüri denir. İdrar kültürü ile tespit edilebilir. Bu durumda hangi antibiotiğe duyarlı olduğu tespit edilip tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde enfeksiyon ilerleyip sistit ya da pyelonefrite dönüşebilir.

SİSTİT : İdrar yaparken yanma, sık idrara gitme ve bazen de idrardan kan gelmesi gibi belirtiler gösterir. Tam idrar tahlilindeki lökosit sayısı ile tanı konur. Enfeksiyonun nedeni ve hangi antibiotiğe duyarlı olduğunun tespiti için idrar kültürü ve antibiogram yapılır. Sonuca göre uygun antibiotik ile tedaviye geçilir. Hastaya idrar yollarındaki akımı artırmak için bol sıvı alması söylenir.

PYELONEFRİT : Yan ağrısı, ateş, bulantı-kusma, halsizlik gibi belirtiler gösteren bir enfeksiyondur. Tek veya iki böbrekte görülebilir. Hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Kültür ve antibiograma göre tedavi başlanır. Muayenede enfeksiyonun olduğu böbrek etrafına elle vurulduğunda belirgin hassasiyet saptanır. Ateş 38-40′ ye çıkabilir. Tedavi edilmezse erken doğum eylemini başlatabilir. Tedavi sonrası tekrar idrar kültürü yapılacak enfeksiyonun tamamen geçip geçmediği kontrol edilmelidir.

Tekrarını önlemek için neler yapmalı ?
Bol sıvı gıdalar içmeli
Sık idrara gitmeli, uzun zaman idrarını tutmamalı
İdrar yaptıktan sonra daima önden arkaya tahret almalı

Cevap Bırakın