Take a fresh look at your lifestyle.

SAĞLIKLI AİLELERİN NİTELİKLERİ

0

Sağlıklı kişilerin özelliklerine paralel olarak sağlıklı ailelerin özelliklerine sağlıklı yaşam ve uyum konularına ilişkin kaynaklarda da sağlıklı ve işlevsel bir ailenin özellikleri sıralanmaktadır. Belirtilen sağlıklı aile nitelikleri aşağıda verilmiştir.


1) Duyguları Paylaşma
2) Duyguların Anlama
3) Bireysel Farkların Kabul Edilmesi
4) İlgi ve Sevgi Duygusunun İletilmesi
5) İşbirliği
6) Mizah Duygusu
7) Temel Gereksinimleri Karşılama
8) Çatışmaya Girmeden Sorunların Çözümü
9) Toplumsal Değerlere Sahip Olma
10) Sözleşme ve Sorumluluk Alma
11) Karşılıklı Takdir Duygularını İfade Etme
12) İletişim
13) Boş Zamanlarını Birlikte Geçirme
14) Manevi Değerlere İnanmak
15) Sorunla Başa Çıkma Becerilerini Kazanmış Olmak

Cevap Bırakın